Turvalisus

Vastutame kliendi isikuandmete eest, mis esitatakse ostude sooritamisel ning kinnitame, et neid kasutatakse vaid tellimuse täitmisel ja kliendisuhte hoidmisel. Esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Me ei avalda andmeid kolmandatele isikutele, va juhul kui andmete avaldamiseks on seaduslik alus. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

Klientide andmete hoidmine on reguleeritud pankade, Pankade Kaardikeskuse ja Seldren OÜ vaheliste lepingutega.

Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist pood.seldren.ee andmebaasidest. Ostjal on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi meie poolt saadetavaid pakkumisi.